انگلیسی
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی اوجاقی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 9

پست الکترونیکی : A_ojagi2005@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

 پروژه های پژوهشی :

عنوان

موسسه حمایت کننده

مجری طرح تحقيقاتي با عنوان"بررسي رابطه هویت فردی با عملکرد تحصیلی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر".

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

مجری طرح تحقيقاتي با عنوان" مقایسه خود انگاره بدنی، هیجان خواهی، عزت نفس و رضایت از زندگی ورزشکاران ورزش­های تیمی و انفرادی با غیر ورزشکاران در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر". 

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

 مجری طرح تحقيقاتي با عنوان "تأثیر آموزش فنون هشیاری فراگیر بر میزان اضطراب، هشیاری فراگیر و افزایش عملکرد ورزشی در بین بازیکنان تنیس روی میز.

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

همكار طرح تحقیقاتی با عنوان"اثرات نوشیدنی های انرژی زا بر تعویق خستگی و بازیافت دانشجویان پسر ورزشکار".

 

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

همکارطرح "نرم افزارآموزش ورزش همگانی وآمادگی جسمانی".

پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی

مجری طرح تحقيقاتي با عنوان"تاثیربیکربنات سدیم برعملکرداسکیت بازان سرعتی".

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.