انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی اوجاقی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 9

پست الکترونیکی : A_ojagi2005@yahoo.com

 

سوابق شغلی

پستهای اداری وسازمانی

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیرتربیت بدنی

تبریز

1383

1385

دانشگاه هنراسلامی تبریز

مسئول تربیت بدنی

شبستر

1389

1391

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

سرپرست گروه تربیت بدنی

شبستر

1389

1392

دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

 مدیرگروه تربیت بدنی

 شبستر

 1392

 1393

 دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.