انگلیسی
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی اوجاقی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 9

پست الکترونیکی : A_ojagi2005@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

A Comparison of EMG Fluctuation of Deltoid and Pectoral Mager Muscles in Bench Press. Sadri, I. Ojaghi, A. Neshati, A.

Mugla-Turkey

2006

مقایسه میزان عزت نفس وخودانگاره بدنی ورزشکاران ورزشهای تیمی وانفرادی باغیرورزشکاران.

علی اوجاقی، جابر پیرزاده، حسین قلی زاده، عیسی حکمتی.

همایش ملی-قایم شهر

1389

بررسی وضعیت هویت فردی دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکاردانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر.

علی اوجاقی

همایش منطقه ای- میاندوآب

1387

تاثیرتمرین­موضعی­ایزومتریک­بردرصدچربی­زیرپوستی­دانشجویان­پسرغیرورزشکاردانشگاه­آزاداسلامی ­واحد شبستر. محمددهقانپور، توفیق مهدوی، علی اوجاقی، ایرج صدری، مرتضی جورکش، امینه صحرانورد

همایش منطقه ای- ملکان

1388

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.